สาระอาหาร

การแช่แข็งในตู้ฟรีส ช่วยยืดอายุอาหารได้อย่างไร ?

ขายส่งลูกชิ้นปลา.com

ขายส่งลูกชิ้นปลา.com

· 2 min read
frozen-food-for-vegans

การแช่แข็งสามารถถนอมอาหารแช่แข็งได้ เนื่องจากกระบวนการแช่แข็งยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เอนไซม์ และปฏิกิริยาทางชีวเคมีอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดการเน่าเสียได้ เมื่ออาหารถูกแช่แข็ง อุณหภูมิที่ต่ำจะชะลอหรือหยุดปฏิกิริยาเคมีและกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่นำไปสู่การเน่าเสียของอาหาร

อุณหภูมิ : การแช่แข็งอาหารจะลดอุณหภูมิลงจนถึงจุดที่จุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ และรา อยู่เฉยๆ หรือการเจริญเติบโตช้าลงอย่างมาก อุณหภูมิที่เย็นจะยับยั้งความสามารถในการเพิ่มจำนวนและทำให้อาหารเสีย

กิจกรรมของเอนไซม์ : เอนไซม์ที่มีอยู่ในอาหารตามธรรมชาติสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและนำไปสู่การเน่าเสียได้ การแช่แข็งจะชะลอการทำงานของเอนไซม์ ป้องกันหรือลดการเสื่อมเสียของคุณภาพอาหาร ทั้งเนื้อสัมผัส รสชาติ และคุณค่าทางอาหาร

การควบคุมความชื้น : การแช่แข็งอาหารจะลดปริมาณความชื้น ที่มีอยู่สำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ผลึกน้ำแข็งก่อตัวขึ้นระหว่างการแช่แข็ง ซึ่งทำให้โมเลกุลของน้ำไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และทำให้มีจุลินทรีย์น้อยลง สิ่งนี้จำกัดความสามารถในการทำให้เกิดการเน่าเสีย

การกีดกันออกซิเจน : การบรรจุอาหารแช่แข็งในภาชนะปิดสนิทหรือบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทช่วยป้องกันการเข้ามาของออกซิเจน ซึ่งอาจนำไปสู่ปฏิกิริยาออก Oxidative Reactions และการเสื่อมคุณภาพของอาหาร

การเก็บรักษาระยะยาว : การแช่แข็งอาหารที่อุณหภูมิต่ำมาก (-18°C หรือ 0°F ) สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้อย่างมาก แม้ว่าการแช่แข็งไม่ได้หยุดกระบวนการเสื่อมสภาพอย่างสมบูรณ์ แต่จะทำให้อาหารช้าลงอย่างมาก ทำให้สามารถเก็บอาหารได้นานหลายเดือนหรือหลายปีโดยไม่สูญเสียคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญ

แม้ว่าการแช่แข็งจะรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร แต่ก็ไม่ได้ขจัดความกังวลเรื่องการเน่าเสียทั้งหมด เทคนิคการจัดการ การเก็บรักษา และการละลายที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อการรักษาคุณภาพของอาหารแช่แข็งให้ดีที่สุด แน่นอนว่าจะมีทั้งอาหารที่ควรเก็บรักษาในช่องฟรีส และมีอาหารแปรรูปบางจำพวก เช่น ไส้กรอกบางสูตร ลูกชิ้นปลา ที่ไม่ควรแช่แข็ง สินค้าจะไม่เสียแต่จะขาดความเด้งอร่อยไปเมื่อนำมาละลาย ไม่เหมือนกับ ปูอัด เนื้ออาหารสด หรืออาหารแปรรูปชนิดอื่น

Image
ขายส่งลูกชิ้นปลา.com

About ขายส่งลูกชิ้นปลา.com

ร้านขายส่ง ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นหมู ไก่ เนื้อ กุ้ง ไส้กรอก อาหารแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูป หลากหลายชนิด และวัตถุดิบอีกมากมาย

Copyright © 2024 ขายส่งลูกชิ้นปลา. All rights reserved.
ดูสินค้าทางร้าน คลิก ! ↗